Om poolPooler och hantering av pool

Privat och allmän pool

Privat pool på en bakgård
En pool är en stor behållare fylld med vatten avsedd för bad och simning, och som många säkerligen ser som en samlingsplats för nöjen eller avslappning, men även en plats för hälso- och sportaktiviteter. Poolen byggs i många olika standardstorlekar, varav den största är av de Olympiska pool-måtten. De två främsta termer man använder när man talar om pooler är privat och allmän pool. Den privata poolen är den som finns i hemmen och är tillgänglig enbart för ett fåtal personer. En offentlig pool är en bassäng som får användas av allmänheten, som brukar finnas i större fritidsanläggningar. Förutom lek- och sportaktivitet är simbassängen även till för utbildning, i t.ex. dykning, eller av badvakter och astronauter.

Poolöverdrag

Något som bidrar till att poolen behåller sin fulla effekt är poolskyddet. Ett slags täcke som man drar över poolen för att bl.a. behålla solvärmen som poolen absorberar, och därmed minska värmeförlusten under natten. Effektiviteten på ett poolskydd beror på vad det är för sorts överdrag.
poolöverdrag

Bubbelöverdraget

Transparent bubbelöverdrag är ett slags poolskydd som är det mest effektiva, eftersom den släpper igenom den största mängden solstrålning till poolen. Bubbelöverdraget är lätta UV-stabiliserade flytande poolskydd konstruerade så att de minimerar värmeförlusten på uppvärmda pooler. De monteras vanligen under våren och hösten då temperaturskillnaden mellan poolvattnet och luften är störst. Bubbelöverdraget appliceras och avlägsnas genom att rullas upp på en enhet monterad på var sida om poolen.

Vinylöverdraget

Ett annat poolskydd är vinylöverdraget, vilket absorberar mer solljus direkt och låter temperaturen stiga snabbare. Vinylöverdraget består däremot av ett tyngre material än bubbelskyddet och förhindrar därmed att poolen inte får en lika hög temperatur i slutändan som med ett transparent överdrag.

Hantering av poolskydd

Ett poolskydd kan antingen vara manuellt, halvautomatiskt eller automatiskt manövrerat. De manuella alternativen är överdrag som kan vikas ihop och förvaras på en separat plats, det finns även rullar som man för hand med hjälp av en enhet på var sida om poolen rullar in poolskyddet. De halvautomatiska överdragen har delvis hjälp från en motordriven maskin att rulla ihop skyddet, men kräver att någon drar överdraget till rätta när man applicerar det. De automatiska poolskydden har permanent monterade rullar som vid en knapptryckning automatiskt rullar av och på överdraget.

Poolskötsel

Automatisk pooldammsugare
Poolvattnet måste upprätthålla låga halter av bakterier och virus för att förhindra spridningen av sjukdomar, och sköter man inte vattnet som man ska är det lätt att poolen invaderas av bakterier, alger och insektslarver. Det som finns för att motverka detta är olika pumpar, mekaniska filter och desinfektionsmedel som kan filtrera vattnet från föroreningar. Klor är ett kemiskt desinfektionsmedel som vanligen används för att döda smittämnen i vattnet. Om inte poolen sköts korrekt är det stor risk för att höga nivåer av desinfekterade biprodukter produceras, vilket kan få vattnet att se grönt ut på grund av att järn eller vissa mineraler är i vattnet.

Kombinera poolskötseln

Det är även viktigt att rengöra poolen inte bara kemiskt utan även mekaniskt, vilket innebär att dammsuga poolbotten och hålla rent på kanter och poolens väggar. Smutsen kanske inte alltid syns, men det betyder inte att den inte finns. Den synliga smutsen försvinner mestadels genom poolfiltret, medan den osynliga smutsen så som smink, kroppsvätskor, bakterier m.m. stannar i vattnet. Därför är det viktigt att kombinera den kemiska rengöringen med mekaniskt arbete för att få vattnet så hälsosamt och rent som möjligt.